Sådan udarbejder I en lokal beredskabsplan

Du kan komme ud for voldsomme hændelser i dit arbejde som kirketjener. Derfor er det godt at have en nedskrevet beredskabsplan på din arbejdsplads. Her er nogle gode råd.

En beredskabsplan skal fungere sådan, at alle ansatte, frivillige og menighedsråd ved, hvad de skal gøre, hvis der sker noget voldsomt. Det kan blandt andet være overfald, forsøg på selvmord, voldsomme verbale trusler eller pludselig tilskadekomst eller død.

En beredskabsplan skal formuleres i relation til arbejdspladsens fysiske rammer og de personalemæssige forhold, så ikke 2 planer vil være ens. Men her er nogle retningslinjer for, hvad der er godt at have med i en beredskabsplan. 

Dette skal I have med i en beredskabsplan

Uanset, at begivenhederne er forskellige, så er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvem man skal kontakte og rækkefølgen af det, der skal gøres. Ingen skal være i tvivl om, hvad der skal gøres i en given situation.

Så beredskabsplanen bør indeholde en navneliste med telefonnumre over personer, der altid skal kontaktes omgående. Det er ledelsen, som har ansvaret for de ansattes sikkerhed, og derfor skal en eller flere ledere have besked.

Når nogen kommer til skade

Hvis nogen kommer til skade eller falder om med hjertestop, kan der være brug for at ringe 112, give førstehjælp og kontakte pårørende og ledere. I planen bør der blandt andet stå, hvad I skal oplyse, når I ringer 112, hvordan I bedst tager hånd om den tilskadekomne, indtil ambulancen kommer, og telefonnumre på dem, I skal kontakte i sådan en situation.

Når nogen udsættes for trusler og vold

Beredskabsplanen bør også indeholde anvisninger, når der er tale om trusler og vold. Her er det blandt andet vigtigt at skrive, hvordan konflikten kan nedtrappes, hvordan I kan dokumentere hændelsen, hvordan I holder uvedkommende væk, og hvem I skal kontakte.

Når der er behov for psykisk førstehjælp

Beredskabsplanen bør desuden indeholde noget om psykisk førstehjælp efter en traumatisk episode. Hvad er tegnene på, at der er behov for psykisk førstehjælp? Og hvem skal man kontakte for at få professionel hjælp?

Hvad skal der ske efterfølgende?

En traumatisk episode kan påvirke flere ansatte og frivillige. Det er derfor også en god idé, at beredskabsplanen indeholder noget om debriefing, altså en gennemgang af hændelsen for at skabe en fælles forståelsesramme og sikre, at der tages hånd om alle.

Det er for sent, når skaden er sket

Vær med til at sætte skub i arbejdet med at udforme en beredskabsplan. For det er ligesom med forsikringer. Det skal helst være på plads, før skaden er sket.

En traumatisk begivenhed kan være mange ting

I dit arbejde som kirketjener kan du komme ud for forskellige traumatiske begivenheder, som kan kræve psykisk førstehjælp. Det kan være

  • Krænkende handlinger (herunder seksuel chikane)
  • En alvorlig arbejdsulykke
  • Hjertestop
  • Vold
  • Voldtægt
  • Dødsfald
  • Brand
  • Røveri
  • Bombetrussel
  • Forsøg på selvmord
Se mere