Bedre til ord, tal, og IT

Indsatsen Bedre til ord, tal, og IT er besluttet af overenskomstparterne i forbindelse med OK21.

Indsatsen sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling i målgruppen; dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Parterne ønsker derved at kunne tilbyde medarbejdere et løft i de almene kompetencer.

Bedre til ord, tal og IT

Som arbejdsplads i Folkekirken kan I nu søge midler til støtte af screeningforløb og undervisning på Forberedende voksenundervisning (FVU i dansk, matematik, IT og engelsk) eller Ordblindeundervisning (OBU) for ansatte på OAO-overenskomst som for eksempel kirketjenere og gravere/gravermedhjælpere.

Støtten omfatter økonomisk tilskud til vikardækning eller lønkompensation på arbejdspladsen.