Søg om betalt uddannelse

Langt de fleste efteruddannelseskurser kan dækkes af støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Så det er bare om at finde det helt rigtige kursus, få aftalt det med arbejdsgiver og søge støtte til det.

Sådan søger du

Der er ingen tidsfrister. Du kan sende ansøgning om støtte op til 9 måneder, før uddannelsen eller kurset starter, og helt frem til dagen før.

Det er OAO’s fondspulje, du skal søge.

Du kan ikke søge støtte til kurser, som du allerede er startet på.

Alle medlemmer i Danmarks Kirketjenerforening kan søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Altså både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Og igennem Kompetencefonden er det gratis for dig som kirketjener at få fyldt ny viden og nye kompetencer i rygsækken.

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomsten.

Her kan du finde relevante kurser

Alle kan have glæde af at dygtiggøre sig inden for deres fag. Derfor er der en vifte af relevante kurser for dig som kirketjener.

Kurserne varer typisk 2-4 dage, og de er sammensat ud fra ønsker og behov til det, der kan give nye kompetencer til arbejdslivet for den enkelte.

Hvad kan jeg komme på kursus i?

Der er mange forskellige typer kurser, for eksempel:

 • mødet med mennesker i sorg
 • mødet med kirkens brugere
 • rundvisning på kirkegården
 • pasning af kirkens udendørsarealer
 • bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg
 • kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen
 • præsentationsprogrammer
 • mødet med andre begravelsesskikke
 • ergonomi
 • samspil med kolleger med særlige behov.
Se mere

Du kan finde mange relevante kurser, hos AMU-FYN. Der er både kurser for alle kirkefunktionærer og kurser specifikt for kirketjenere.

Du kan se aktuelle kurser her.

Hvad koster det at komme på kursus?

Du kan som udgangspunkt søge op til 25.000 kroner pr. kalenderår fra Den Statslige Kompetencefond. De penge kan dække langt de fleste kurser, medmindre du skal tage en længerevarende uddannelse.

Det kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til forskellige udgifter i forbindelse med din efteruddannelse:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
 • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
 • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.
 • Andre kurser fra en offentlig udbyder, selv om kurset ikke er inden for positivlisten. I det tilfælde kommer ansøgningen ind til Danmarks Kirketjenerforening til vurdering.
Se mere

Sådan aftaler du uddannelsen med din arbejdsgiver

Du skal aftale uddannelsen eller kurset med dit menighedsråd og daglige leder. Det skal du, fordi din arbejdsgiver skal være med til at finansiere uddannelsen ved at give dig fri til at videreuddanne dig.

Selve ansøgningen skal derfor også godkendes af din leder eller kontaktperson, før den kan behandles af fonden.

Skal arbejdsgiver også betale noget?

Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger støtte til. Det kan for eksempel være udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, du søger støtte til.

Her er positivlisten for OAO Øvrige

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Akademi-, diplom- og masteruddannelser

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kroner Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, hvis den årlige beløbsgrænse på 25.000 kroner ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser

Her er en guide til at søge uddannelse og tilskud