23. jan. 2022

Er der rart at være på din arbejdsplads? Eller bør I ændre på noget?

Undersøgelser viser, at det påvirker os meget, hvis vi ikke trives på vores arbejdsplads. Hvis dit menighedsråd ikke har øje for arbejdspladskulturen, må du selv gøre noget, for en god arbejdsplads kommer ikke af sig selv.

Billede til nyheden Er der rart at være på din arbejdsplads? Eller bør I ændre på noget?
Uden dialog kommer man ikke langt med at ændre noget.

Uanset, hvilken arbejdsplads vi er på, har det stor betydning for os, om vi føler, at arbejdspladsen er et rart sted at være.

Signe Steenfeldt, psykolog hos FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, har gode råd til at tage temperaturen på arbejdspladskulturen og sætte gang i en dialog for at få ændringer til gavn for alle.

Signe Steenfeldt understreger, at positiv dialog altid er vejen frem. Og at det altid er godt at have en løbende dialog om kulturen på arbejdspladsen, uanset om der opleves problemer eller ej.

I skal være fælles om en god arbejdspladskultur

- Mobning og chikane er jo meget grelle og tydelige eksempler på en dårlig arbejdspladskultur, men der kan sagtens være usynlige problemer, som enten ikke opdages eller opleves forskelligt af de ansatte. Der er ingen facitliste, for det, der fungerer et sted, er måske ikke så godt et andet sted. Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget. - For små problemer vokser med tiden. Og her i FAR er det vores erfaring, at når emnet tages op på en positiv måde, bliver det næsten altid modtaget positivt, siger Signe Steenfeldt.  

- Du skal tænke, at hvis du ønsker et andet arbejdsmiljø, så må du sige det. Hvis vi er passive, så kan vi ikke ændre det. Vi skal være fælles om et godt arbejdsmiljø. Måske synes du selv, at problemerne er tydelige, men hvis menighedsrådet ikke ved noget, kan de ikke gøre noget ved det. Vi får ikke en god ledelse, hvis vi ikke spiller dem gode.  

Sådan får du menighedsrådet i tale

Måske indbyder menighedsrådet til en snak om kulturen på arbejdspladsen, men ofte må du og dine kolleger selv sætte noget i gang.

- Det er vigtigt at få startet dialogen i en positiv ånd, som gør det tydeligt, at der ikke er tale om anklager mod menighedsrådet, men om et fælles ønske om at tale om og sætte rammerne for en god arbejdspladskultur, siger Signe Steenfeldt.

- Måske passer emnet ind i et allerede planlagt møde, måske skal I bede om et særskilt møde, måske er det bedst i forbindelse med APV’en. Jeres anmodning om dialog kan også gå via arbejdsleder eller kontaktperson. Det er nok forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

- Inden et møde med menighedsrådet kan det være en fordel at finde ud af, hvordan I som ansatte oplever kulturen på jeres arbejdsplads.

Sådan undersøger I jeres egen arbejdsplads

Signe Steenfeldt har opstillet nogle udsagn, som kan bruges, når I skal afdække kulturen på arbejdspladsen:  

Færdiggør udsagnene og få et billede af jeres kultur:

  1. På vores arbejdsplads kan man…
  2. På vores arbejdsplads kan man ikke…
  3. På vores arbejdsplads må man…
  4. På vores arbejdsplads må man ikke…
  5. Hvad kunne vores motto være? (for eksempel ”Det lykkes altid til sidst”)
  6. Hvad kunne vores gravskrift være? (for eksempel ”Vi/de kunne aldrig blive enige”)

- I kan naturligvis starte på en helt anden måde og et helt andet sted. For eksempel kan I tale om den skriftlige og mundtlige kommunikation, og I kan tale om jeres mødeformer og om kropssproget, siger Signe Steenfeldt, og giver følgende eksemper:

Hvordan giver vi beskeder til hinanden? Fungerer det med sms og mails? Himles der med øjnene? Sukkes der i kirkerummet? Hvordan er vores måde at holde møde på, kommer alle til orde, og er der noget, vi ikke tør tale om? Er der nogle, der råber til hinanden, og er det acceptabelt, også selv om der er travlt, og man er presset? Er der nogle, der afbryder, når andre taler, og er det i orden? Er sladder en del af vores kultur? Er der plads til vores forskelligheder? Er vi konfliktsky? I kan selv finde på flere spørgsmål.

- Hvis I kan have en åben og ærlig dialog, har I også et godt grundlag for at drøfte, hvad der skal til for, at alle kan føle sig godt tilpas.

Du kan selv være det gode eksempel

Når man er på en arbejdsplads, er man en del af et fællesskab. Det kan være forskelligt, hvor meget man ønsker kollegial kontakt, men man er aldrig sin egen lille ø. Derfor kan man selv bidrage til et godt arbejdsmiljø ved at være et godt eksempel.

- Hvis der for eksempel er bagtalelse og snak i krogene, kan du sige fra og fortælle, at du ikke vil være en del af det. På den måde undgår du at vedligeholde den dårlige kultur, og du viser, at det ikke er acceptabelt på din arbejdsplads. Måske kan det give anledning til en dialog om, hvordan I taler – og ikke taler – med hinanden. For lige så vel som en person kan ødelægge det for alle andre, hvis der ikke bliver sagt fra og gjort noget ved det, kan en person også være den, der sætter gang i en proces mod en bedre arbejdspladskultur, siger Signe Steenfeldt.

Hvis I skal have hjælp til at få en bedre kultur på arbejdspladsen

Signe Steenfeldt understreger, at du og dine kolleger altid er velkomne til at kontakte FAR og få rådgivning om stort og småt.

- Vi rådgiver både enkeltpersoner og grupper, ledelse og medarbejdere. Så har du brug for rådgivning for at komme videre, eller oplever du noget, som skal håndteres her og nu, så må du meget gerne kontakte FAR på telefon 21 79 11 11.    

Relaterede nyheder