25. jan. 2022

Er du fyldt 58 år, skal du have tilbudt en seniorsamtale

Som senior på det statslige arbejdsmarked får du ifølge den nye overenskomst fra 2021 en række muligheder, når du bliver 58, 60 og 62 år. Se, hvad de nye aftaler betyder for dig.

Billede til nyheden Er du fyldt 58 år, skal du have tilbudt en seniorsamtale
Måske skal du bruge seniorordningen til at få mere tid sammen med børnebørnene.

I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger i staten er der indgået aftale om en række ændringer for seniorer.

Der ligger i aftalen en klar opfordring til, at anvendelsen af senior- og fratrædelsesordninger drøftes lokalt i samarbejdsudvalgene, og at indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer fremgår direkte af personalepolitik eller lignende på den enkelte arbejdsplads.

Seniorordninger

Aftalen indeholder forskellige muligheder for dig som statsansat, når du fylder 58, 60 og 62 år.

Seniorsamtale, når du fylder 58 år

Som statsansat skal du i forbindelse med MUS-samtalen have tilbud om en seniorsamtale fra du fylder 58 år. Dette var tidligere 55 år. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv fremover.

Ændringer i arbejdstid og opgaver, når du fylder 60 år

Efter du er fyldt 60 år, kan du indgå aftale om nedsat arbejdstid og ændring i opgaver med fuld pensionsindbetaling. Dette forudsætter dog, at du har været ansat i staten i sammenlagt 10 år eller derover. Konkret lægges der op til, at der særligt kan aftales:

  • Aftrapning i tid (deltid)
  • Aftrapning i job (retræte)

Der er mulighed for at aftale en seniorordning med aftrapning i tid eller i job. En aftale om aftrapning i job forudsætter, at du overgår til en lavere placeret stilling efter mindst 10 års ansættelse i en stilling med ledelsesansvar. Arbejdsgiver indbetaler pension, som højst kan svare til pensionsbidraget i den tidligere stilling. Desuden kan der som en del af aftalen gives tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen i den hidtidige stilling og den nye stilling.

Seniordage, når du er fyldt 62 år

Du kan søge om at få seniordage. Det er muligt at få op til 12 seniordage om året, efter du er fyldt 62 år.

Seniorbonus fra kalenderåret, hvor du fylder 62 år

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 blev der aftalt seniorbonus til alle medarbejdere fra og med det kalenderår, hvor man fylder 62 år. Seniorbonussen trådte i kraft 1. januar 2022. Bonussen er på 0,8 procent af årslønnen og kan veksles til 2 fridage eller kan indbetales som ekstra pensionsbidrag.

Fastholdelsesbonus, fra du fylder 62 år

Din arbejdsgiver kan, hvis du er fyldt 62 år, bevilge fastholdelsesbonus, som udbetales, hvis du udskyder din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Frivillig fratræden

Ved seneste overenskomstforhandlinger er der ligeledes blevet indgået aftale om en række præciseringer mv. Der er ikke tale om nye rettigheder mv., men en tydeliggørelse af disse.

Aftale om frivillig fratræden er kun mulig at indgå i forbindelse med større afskedigelsesrunder. Det er ikke muligt at sige præcis, hvornår der er tale om større afskedigelsesrunder, men en tommelfingerregel er, at ændringer, der generelt skal forelægges i samarbejdsudvalget jævnfør samarbejdsaftalen, som udgangspunkt bør medføre drøftelse og tilbud om frivillig fratræden.

Det beløb, der kan aftales i forbindelse med indgåelse af aftale om frivillig fratræden, vil typisk være på mellem 1-3 måneders løn, alt efter hvor længe du har været ansat.

Relaterede nyheder