22. apr. 2022

Har I en beredskabsplan? Det bør I have. Få gode råd her

Der skulle et fysisk overfald til, før Ribe Domkirke fik udarbejdet en beredskabsplan. Men sådan en bør alle kirker have. Få en guide til din beredskabsplan.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Har I en beredskabsplan? Det bør I have. Få gode råd her
I Ribe Domkirke er der en beredskabsplan i tilfælde af voldsomme begivenheder i forbindelse med arbejdet.

Tillidsrepræsentant og kirketjener i Ribe Domkirke Folmer Iversen havde en arbejdsdag som alle andre, og så alligevel ikke. For den endte med 112, blå blink og en meget rystet og forslået kirketjener. Efter den episode blev der udarbejdet en beredskabsplan, så alle ansatte, frivillige og menighedsråd nu ved, hvad de skal gøre, hvis der sker noget voldsomt.

- Jeg bad nogle om at flytte sig fra kirkens tårn. De nægtede og optrådte truende. Jeg prøvede at kontakte politiet, men de kunne ikke komme, når der ikke var tale om egentlig vold. Det var der så senere, da jeg blev slået. Politiet kom, ambulancen kom, og Arbejdstilsynet kom ind over, for det skal de ved sådanne hændelser, fortæller Folmer Iversen.

- Jeg var naturligvis meget rystet over episoden, og vi oplever også andre voldsomme ting, for eksempel nogle, som vil begå selvmord ved at springe ud fra tårnet. Så det føles trygt, at vi nu har en beredskabsplan.

I Ribe har de haft et firma til at hjælpe med at udforme beredskabsplanen, men der findes også guidelines på nettet, hvis man ikke har penge til et eksternt firma.  

Dette skal I have med i en beredskabsplan

Uanset, at begivenhederne er forskellige, så er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvem man skal kontakte og rækkefølgen af det, der skal gøres. Ingen skal være i tvivl om, hvad der skal gøres i en given situation.

Så beredskabsplanen bør indeholde en navneliste med telefonnumre over personer, der altid skal kontaktes omgående. Det er ledelsen, som har ansvaret for de ansattes sikkerhed, og derfor skal en eller flere ledere have besked.    

Når nogen kommer til skade

Hvis nogen kommer til skade, kan der være brug for at ringe 112, give førstehjælp og kontakte pårørende og ledere. I planen bør der blandt andet stå, hvad I skal oplyse, når I ringer 112, hvordan I bedst tager hånd om den tilskadekomne, indtil ambulancen kommer, og telefonnumre på dem, I skal kontakte i sådan en situation.

Når nogen udsættes for trusler og vold

Beredskabsplanen bør også indeholde anvisninger, når der er tale om trusler og vold. Her er det blandt andet vigtigt at skrive, hvordan konflikten kan nedtrappes, hvordan I kan dokumentere hændelsen, hvordan I holder uvedkommende væk, og hvem I skal kontakte.

Når der er behov for psykisk førstehjælp

Beredskabsplanen bør også indeholde noget om psykisk førstehjælp efter en traumatisk episode. Hvad er tegnene på, at der er behov for psykisk førstehjælp? Og hvem skal man kontakte for at få professionel hjælp?

Hvad skal der ske efterfølgende?

En traumatisk episode kan påvirke flere ansatte. Det er derfor også en god idé, at beredskabsplanen indeholder noget om debriefing, altså en gennemgang af hændelsen for at skabe en fælles forståelsesramme og sikre, at der tages hånd om alle.

Det er for sent, når skaden er sket

Folmer Iversen opfordrer andre kirketjenere til at sætte skub i arbejdet med at udforme en beredskabsplan. For det er ligesom med forsikringer. Det skal helst være på plads, før skaden er sket.

- Alle kirker bør have en beredskabsplan, mener jeg. Desuden er det vigtig, at alle kender til planen. Min kirketjenerkollega Henrik Ravn og jeg har sørget for, at planen er udleveret til de ansatte, frivillige og kioskpersonalet. For den er jo ikke meget værd, hvis man ikke kender til den, siger Folmer Iversen.  

En traumatisk begivenhed kan være mange ting

I dit arbejde som kirketjener kan du komme ud for forskellige traumatiske begivenheder, som kan kræve psykisk førstehjælp. Det kan være

  • Krænkende handlinger (herunder seksuel chikane)
  • En alvorlig arbejdsulykke
  • Hjertestop
  • Vold
  • Voldtægt
  • Dødsfald
  • Brand
  • Røveri
  • Bombetrussel
Se mere

Relaterede nyheder