26. jun. 2022

Den daglige leder er bindeled i dagligdagen

Klaus Johansen er kirketjener i Holstebro kirke. Her er den ene kordegn også daglig leder, og det er en stor fordel i hverdagen, mener Klaus Johansen.

Billede til nyheden Den daglige leder er bindeled i dagligdagen
Klaus Johansen udfører en af de mange opgaver, som kirketjenere har.

Hver dag går den daglige leder rundt og hilser på kollegerne. Hvis der lige er noget, kan det som regel hurtigt ordnes. Og er der problemer, kan de tages i opløbet.

Sådan oplever Klaus Johansen arbejdsdagen i Holstebro kirke. Her har der været en daglig leder i de seneste 5-6 år, og både den nuværende daglige leder og den tidligere daglige leder har været en gevinst for arbejdsmiljøet, oplever han.

- Jeg har været kirketjener i 13 år, og selv om det er nogle år siden efterhånden, kan jeg godt huske tiden, hvor vi havde en kontaktperson eller bare skulle henvende os til formanden for menighedsrådet. Jeg foretrækker helt klart at have en daglig leder, siger Klaus Johansen.

Nærvær og synlighed

Kirketjeneren i Holstebro kirke fremhæver flere fordele ved at have en daglig leder: bindeled til menighedsrådet, daglig kontakt og synlighed.

- Vores daglige leder er sekretær i menighedsrådet, så hun fungerer som et slags bindeled i dagligdagen, og det får tingene til at glide bedre, siger Klaus Johansen.  

- Det er bare noget andet at være ansigt til ansigt i dagligdagen. Tidligere havde vi kun besøg af kontaktpersonen en gang imellem. Det er vigtigt, at den daglige leder er synlig, og det hun. Hun kommer altid rundt og hilser på alle medarbejdere. Vi spiser frokost og drikker kaffe sammen. Og vi føler os på lige fod med hende.

Det skal være en fra personalet, ikke en præst

Klaus Johansen har en vigtig pointe i forhold til den daglige leder. Det skal være en kirkefunktionær og ikke en præst.

- Jeg har selvfølgelig ikke prøvet at have en præst som daglig leder. Men jeg mener ikke, at det er en god idé. Præster er ikke en del af personalegruppen, men er ansat på helt andre vilkår. Om det er en kirketjener, kordegn eller en organist er ikke så afgørende, for vi er kolleger i det daglige.

- Hvis en præst er daglig leder, så tror jeg ikke, at man kan diskutere og ordne tingene på samme måde, som jeg oplever, vi kan her, hvor det er en kordegn, siger Klaus Johansen og understreger, at han og de øvrige kolleger har et godt forhold til kirkens præster.

I Holstebro kirke er der 2 kirketjenere, 2 kulturmedarbejder, 2 organister, 1 fleksjobber og 2 kordegne, hvoraf den ene er daglig leder.

Relaterede nyheder