26. jun. 2022

Menighedsrådet har opfordret til at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på den grønne omstilling

Anne Grethe Rolighed er kirketjener i Gauerslund kirke - Vejle Kommune. I juni var hun til det første møde i en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan den grønne omstilling kan skubbes i den rigtige retning.

Billede til nyheden Menighedsrådet har opfordret til at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på den grønne omstilling
Anne Grethe kan snart plukke blomster til alterbuketter.

Der er allerede gang i den grønne omstilling i Gauerslund sogn. Det viste det første møde i arbejdsgruppen. Her gennemgik de 7 medlemmer af gruppen deres egen liste med Grøn Kirkes tjekliste med de 48 punkter. Gruppen kunne sætte hak ved 27 punkter, og eftersom man skal opfylde mindst 25 punkter med mindst 2 punkter i hver kategori, er kirken godt på vej til certificering.

Arbejdsgruppen er nedsat på opfordring af menighedsrådet og består foruden kirketjeneren af en præst, 2 fra menighedsrådet, en jordbrugsteknikerstuderende, en kirkegårdsleder og en 14-årig datter af et menighedsrådsmedlem.

Første møde blev holdt i juni, og næste møde er planlagt til slutningen af august.

Godt at få et overblik

- Det var rigtig godt at få et overblik og se, hvor meget vi faktisk allerede gør. Vi fik en god fornemmelse af nogle af de grønne tiltag, som vi nok ikke tænker så meget over i dagligdagen, og også en ide om, hvad vi måske skal tage fat på i fremtiden. Det sidste skal vi drøfte mere på næste møde, siger Anne Grethe Rolighed.

Hun er glad for, at menighedsrådet har sat grøn omstilling på dagsordenen, ikke bare ved at nedsætte den grønne arbejdsgruppe, men også ved at have grøn omstilling på dagsordenen, når menighedsrådet holder møde.

Mange små tiltag

Samlet set er der efterhånden kommet mange små grønne tiltag i sognet.

- Vi har for eksempel købt en masse vilde blomsterfrø – Vild med Vilje, som vi sår langs med kirken, så man kan se det fra vejen, når man kører forbi. Vi er snart selvforsynende med alle buketter i begge kirker. Vi vil naturligvis bruge noget tid på at plukke og samle buketterne, men jeg har en kollega, som er skrap til at lave buketter, siger Anne-Grethe Rolighed.

- Tidligere havde vi grøntsager, som blev solgt til høstgudstjeneste. Det er ingen succes, så nu har vi blomster i bedet i stedet. I klosterhaven er der blomsterbede, som frivillige hjælper med at passe. Så vi kan plukke fra egen have til alterbuketter.

Brevbakke til papir

Affaldshåndteringen er et andet område, som er på vej mod en mere grøn løsning.

- Tidligere gik det meste i småt brændbart. Men vi er i gang med at omlægge vores affaldssortering, så vi bedre kan håndtere vores affald. For at få tømningen af papir til at være så rentabel som mulig, er der nu brevbakker til papiret. På den måde bliver papiret stablet bedre, så der kan være mere papir i containeren, forklarer Anne-Grethe Rolighed.

- Jeg har også lavet en spand til plast, og vi køber til affaldshåndtering til grønt affald hos en privat vognmand. Metal og glas bliver også hentet af private leverandører. 

- Vi har svanemærket rengøring. Og vi bruger ikke plastik til engangsservice, men noget der kan opløses.

Der skal ses på det høje energiforbrug

De 2 kirker i sognet har et højt energiforbrug. Den ene kirke er fra år 900. Den anden er fra 1967.  Der er også en ældre og en nyere præstegård samt et stort sognehus. Dermed er der meget at varme op.

- Der er stor forskel på, hvor meget bygningerne bliver brugt. Så jeg tror helt sikkert, at det er et af de områder, arbejdsgruppen skal have set på i efteråret. Men det er ikke så enkelt. Vi har gulvvarme i hele sognehuset, og det tager lang tid at varme op, når det har været slukket. Måske er det ikke en løsning at tænde og slukke alt efter brugen, så det skal vi nok have vurderet af en ekspert.

- I 2023 kan vi søge om penge til nye grønne tiltag. Hvis vi inden kan få et overblik over, hvad der bedst kan svare sig, kan vi måske få bevilget nogle penge, slutter Anne Grethe Rolighed. 

Relaterede nyheder