22. aug. 2022

Hvilke krav vil du stille til næste overenskomst?

Selv om der er lang tid til 2024, så er det faktisk nu, du og dine kolleger har mulighed for at få indflydelse på, hvilke krav vi skal stille til forbedringer af og ændringer i vores overenskomst til OK24 forhandlingerne.

Billede til nyheden Hvilke krav vil du stille til næste overenskomst?
Lønforhøjelser bør tillægges i kronebeløb

Vi arbejder naturligvis løbende med at drøfte, hvilke forbedringer, vi kan ønske os for medlemmerne, men det er vigtigt, at vi hører, hvad vores medlemmer selv prioriterer. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil skrive til os og fortælle, hvad de ønsker. Meget gerne med en begrundelse for ønsket, siger formand Gert Rhinstrøm Schmidt.

- Allerede nu har vi også nogle ønsker. Vi vil henimod OK24 arbejde ihærdigt på, at procentstigningen af lønnen bliver taget ud af forhandlingerne hele vejen igennem, da den rammer specielt de lavestlønnede skævt. I stedet ønsker vi at lønforhøjelserne bliver tillagt i kronebeløb.

- Vi vil samtidig arbejde på, at få Folkekirken gjort til en arbejdsplads, der kan sidestilles med en hvilken som helst anden velfungerende virksomhed i Danmark med henblik på blandt andet søgnehelligdage.

Har du forslag til OK24, så send en mail med dit forslag på mailadressen ok24@kirketjener.dk

Relaterede nyheder