25. sep. 2022

Kolleger er gode til at fortælle om Danmarks Kirketjenerforening

Tak til jer, der svarede på vores tilfredshedsundersøgelse i juni om, hvorfor I meldte jer ind i Danmarks Kirketjenerforening. Vi har fået mange gode og brugbare svar, som vi kan bruge i vores videre arbejde.

Billede til nyheden Kolleger er gode til at fortælle om Danmarks Kirketjenerforening
Vi ville gerne høre nye medlemmers mening.

Jo mere vi ved om vores medlemmer, jo bedre service og hjælp kan vi yde. Derfor besluttede vi før sommerferien at sende et spørgeskema ud til de medlemmer, der havde meldt sig ind i Danmarks Kirketjenerforening inden for de seneste 2½ år.

Vi har set på svarene og vil bruge dem fremadrettet. Her får I en overordnet oversigt.

For mange er det naturligt at være medlem af fagforeningen

Af svarene kan vi se, at det for mange er naturligt at være medlem af fagforeningen. Det er godt at høre, for vi er kun stærke, når vi er mange, og vi kan kun hjælpe dem, der melder sig ind i fællesskabet.

Kolleger er gode til at fortælle om Danmarks Kirketjenerforening

Mere end halvdelen har svaret, at de har hørt om fagforeningen via en kollega. Supergodt at høre, at ”ældre” kolleger på den måde hjælper nye kolleger. Det betyder også, at I taler sammen derude på arbejdspladserne, både om fagforeningen og om mange andre ting.

Til gengæld undrer det os lidt, at så få har svaret, at de har hørt om fagforeningen via deres tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Det er helt sikkert et område, vi skal have fat i. Vi må stille os selv spørgsmålet, om vi gør nok for vores tillidsfolk, og om dialogen er god nok.

Skifter fagforening

Mange kirketjenere har haft et andet job og/eller uddannelse, før de blev kirketjenere. Vi kan se af undersøgelsen, at de fleste skifter deres tidligere fagforening ud med Danmarks Kirketjenerforbund, selvfølgelig fordi den tidligere fagforening ikke dækker den overenskomst, de nu arbejder under.

Der er ikke så mange, som er nye fagforeningsmedlemmer og aldrig har været medlem af en fagforening tidligere. Det fortæller os, at vi skal have bedre fat i de kirketjenere, der står uden fagforening.

Nogle bryder sig ikke om at stå i fagforening, men der er også en del, som måske ikke ved så meget om fordelene ved at stå i den fagforening, der aftaler ens løn- og arbejdsvilkår. Og det må vi være bedre til at oplyse om.

Nye medlemmer er glade for medlemsbladet

Undersøgelsen viser, at de nye medlemmer i høj grad får faglig information fra medlemsbladet, men også kolleger og nyhedsbrevet bruges til faglig information.

Facebook vurderes ikke helt så højt, men det kan skyldes, at en del ikke kender til Danmarks Kirketjenerforening på Facebook.

Du kommer til Danmarks Kirketjenerforenings officielle facebookside her.

Danmarks Kirketjenerforening | Facebook

Der er også en lukket gruppe på Facebook, hvor kun medlemmer kan blive medlem.

Gruppe for Danmarks Kirketjenerforenings medlemmer | Facebook

Relaterede nyheder