25. okt. 2022

Du skal ikke acceptere at blive skældt ud foran andre

Brug din tillidsrepræsentant og din fagforening. Uanset hvor store eller små, dine problemer er, så kontakt os, siger formand for Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt, og understreger, at fagforeningen har tavshedspligt.

Billede til nyheden Du skal ikke acceptere at blive skældt ud foran andre
Alle har krav på at blive talt ordentlig til og ikke råbt ad.

I undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø svarede knap 50 procent, at de har oplevet krænkende adfærd på deres arbejdsplads inden for de seneste 5 år.

Formand for Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt er foruroliget over problemerne med arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser, men han er glad for, at der nu bliver sat fokus på det.

- Jeg håber, at det kan føre til, at flere henvender sig til deres tillidsrepræsentant eller fagforeningen, når noget ikke er i orden. Vi får faktisk ikke ret mange henvendelser om krænkelser. Måske skyldes det, at nogle tænker, at problemet ikke er stort nok til, at nogen vil hjælpe med det, og at man til dels dermed måske giver sig selv skylden.  

- Men så vil jeg gerne sige så højt og larmende, som jeg kan: Nej, der er intet problem, som er for småt. Det er ikke sikkert, at der hver gang skal blive en stor sag ud af det, men små problemer har det med at vokse sig større. Så kom med det, og lad os tale om det. Helt trygt og fortroligt.

Krænkelser kan være mange ting

I undersøgelsen er beskrevet mange forskellige former for krænkelser, og svarene er naturligvis anonyme. Men der er nogle ting, som går igen i beskrivelserne: Manglende information, manglende respekt for kirketjenerens arbejde og manglende medinddragelse. Desuden nedværdigende kommunikation som for eksempel at tale nedsættende og grimt eller at råbe og skælde ud foran andre kolleger.   

- Du skal ikke finde dig i at blive skældt ud foran andre eller blive talt grimt til. Du skal heller ikke acceptere, at relevant information og medinddragelse går uden om dig. Du skal i det hele taget ikke acceptere at blive behandlet med disrespekt.

Du er en vigtig del af kirken og de kirkelige handlinger

Gert Rhinstrøm Schmidt er optaget af at tale faget op. For manglende respekt for kirketjenernes arbejde opleves alt for mange steder.

- Vi har som kirketjenere en vigtig betydning for at få de kirkelige handlinger afviklet. Vi har også et ansvar for gudstjenesten, selv om det ikke er os, der står på prædikestolen. Hvis vi ikke sørgede for alt det, vi gør, så kunne der slet ikke afvikles en gudstjeneste. Så vi skal tro på, at vi er dygtige kirketjenere, og det skal kolleger, præster og menighedsråd respektere.

Kontaktperson skal have et obligatorisk kursus

Formanden vil sammen med de øvrige organisationer for kirkefunktionærer arbejde for, at kontaktpersonerne får et obligatorisk kursus i, hvad det vil sige at være kontaktperson.

- Man vælger hvert år en kontaktperson. Nogle gange er det genvalg, andre gange nyvalg. Kontaktpersonen skal blandt andet lære noget om ledelsesansvar og kommunikation. Og personens skal lære noget om, at alle medarbejdere er lige i forhold til at få kirken til at fungere. De faglige organisationer inden for Folkekirken er absolut ikke en modpart, men en medspiller på kirkens ve og vel.

- Det vil kræve en lovændring af Menighedsloven, for man kan ikke påtvinge et menighedsråd noget. Hvis der for eksempel er problemer med arbejdsmiljøet et sted, kan vi ikke forlange et møde med menighedsrådet, kun bede om et møde, og hvis menighedsrådet ikke ser noget behov for et møde, så bliver der ikke noget møde, siger Gert Rhinstrøm Schmidt.

En fælles handleplan fra Folkekirkens Samarbejdsudvalg

  1. august var Gert sammen med formændene for de øvrige fagforbund til møde i Kirkeministeriet.

- På mødet fremlagde vi nogle synspunkter, og efterfølgende er der udarbejdet en handleplan i Folkekirkens Samarbejdsudvalg ud fra synspunkterne, som Danmarks Kirketjenerforening og de øvrige faglige organisationer vil være med til at følge op på, så der kommer til at ske noget med arbejdsmiljøet i Folkekirken, fortæller Gert Rhinstrøm Schmidt.

Folkekirkens samarbejdsudvalg har i første omgang udvalgt 3 initiativer til den fælles handleplan. I fokus er særligt samarbejdskulturen og en styrket fælles forståelse for, hvordan alle bidrager til opgaven. 

Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet.

De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:

  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads
    Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.

 

  • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller
    Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.

 

  • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel
    En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Læs mere om undersøgelsen.

https://kirketjener.dk/nyheder/635-naesten-halvdelen-har-oplevet-kraenkende-adfaerd-pa-arbejdspladsen

Relaterede nyheder