18. okt. 2023

Møde med kirkeministeren: Bedre betingelser for TR i arbejdsmiljøarbejdet

Repræsentanter fra de kirkelige organisationer mødtes med kirkeministeren for at drøfte bedre betingelser for tillidsrepræsentanterne, og hvordan udgifterne kan fordeles bedre i sognene.

Politik
Billede til nyheden Møde med kirkeministeren: Bedre betingelser for TR i arbejdsmiljøarbejdet
Fra venstre ses John Nielsen fra Serviceforbundet, kirkeminister Louise Schack Elholm, Bjarne Rødkjær fra FAKK og formand Gert Rhinstrøm Schmidt.

Formand Gert Rhinstrøm Schmidt, Bjarne Rødkjær fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) og John Nielsen fra Serviceforbundet mødtes den 26. september med kirkeminister Louise Schack Elholm. På mødet drøftede de mulighederne for, at tillidsrepræsentanterne får bedre betingelser for at afhjælpe arbejdsmiljøudfordringerne. 

Dette kræver, at tillidsmandsreglerne i overenskomsterne tilpasses strukturen i folkekirken, men der skal også kigges på, hvordan menighedsrådene forpligtes til en økonomisk model, som skaber den nødvendige balance, så udgifterne i forbindelse med udførelsen af opgaverne fordeles ud på alle sogne. 

”På mødet med ministeren fik vi sat fokus på betydningen af et velfungerende system for tillidsrepræsentanter. Dette system er essentielt for at adressere eventuelle udfordringer i samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejdere.”

”Det var positivt at opleve ministerens beredvillighed til at arbejde hen imod praktiske løsninger. Vi ser frem til at finde en god fælles løsning, der også sikrer, at de medarbejdere, der påtager sig rollen som tillidsrepræsentant, kan udføre deres opgaver, uden at det går ud over forholdet til deres egen arbejdsgiver,” siger Gert Rhinstrøm Schmidt.

Relaterede nyheder