27. feb. 2024

Formandens tanker om arbejdsmiljøundersøgelsen

Formand Gert Rhinstrøm Schmidt har gransket arbejdsmiljøundersøgelsen og kommer her med sine tanker om undersøgelsen.

Faglig
Billede til nyheden Formandens tanker om arbejdsmiljøundersøgelsen
Gert Rhinstrøm Schmidt har været formand for Danmarks Kirketjenerforening siden 2016.

Den længe ventede undersøgelse af arbejdsmiljøet i Folkekirken er landet. Det er spændende læsning for alle ansatte og arbejdsgivere i Folkekirken. Resultatet er ikke som håbet, men nok alligevel forventeligt ud fra seneste års omtale i diverse medier.

Enhver form for krænkelse er én for mange – det skal være slået fuldstændig fast. Der skal handles, når der opstår krænkelser af psykisk eller fysisk art. Ingen skal gå på arbejde med ondt i maven eller føle sig utrygge ved andre eller for den sags skyld gå hjem med ar på sjælen eller blå mærker på kroppen.

Jo større arbejdsplads, jo flere problemer

Resultatet er dannet på baggrund af spørgsmål til 14.270 ansatte i Folkekirken, hvoraf 7.570 (53 %) har svaret. Lidt ærgerligt, at flere ikke har ønsket at svare, og på den anden side, så er det en meget fin svarprocent i forhold til undersøgelsen fra 2012, hvor kun 33 % besvarede. Hvorom alt er, så er det skræmmende læsning ud fra betragtningen om, at der stadig er ca. 20 % i undersøgelsen, der beretter, at de er blevet krænket inden for de sidste 12 måneder – altså fra ca. september 2022 til september 2023. Krænkelser omfatter blandt andet mobning, trusler om vold samt fysisk vold, seksuel chikane, krænkelser generelt samt diskrimination. Det er 20 % for mange!

Overordnet kan vi umiddelbart være tilfredse med en god arbejdsplads, som mange værdsætter, og går glad til og fra. Noget tyder dog på, at jo større arbejdsplads, jo flere problemer. Det er vel rimeligt klart, når flere er samlet, så er der også flere at omgås samt forholde sig til. Den ene frustration kan føres videre til den anden, og konflikten har desværre sin grobund.

Interesse for, at tingene fungerer for alle

Idéen om, at kirker lægges sammen til større enheder for at få en professionel ledelse, skal nok gennemtænkes en ekstra gang, inden den implementeres. Flere eksperter, som mener, de har indsigt i Folkekirken, har ytret sig om, at ledelse skal være placeret i provsti eller stift for at få en professionel ledelse.

Det tillader jeg mig ganske enkelt at sætte spørgsmålstegn ved, om det nu også er den rigtige vej? Jeg ser det ikke som en god idé, når jeg læser undersøgelsen. Jeg ser hellere, at det bliver obligatorisk, at en kontaktperson skal uddannes i ledelse og informeres om alle grupper af ansatte – og jeg har sagt det før – bare fordi man har en uddannelse i ledelse, er man ikke nødvendigvis en god leder! Der skal også være interesse i, at tingene fungerer for andre og ikke kun sig selv.

Vi har alle et ansvar for et godt arbejdsmiljø

Kan de andre være det bekendt? Eller drejer det sig også om ”mig”? Ja, det gør det i høj grad også. Jeg tror ikke, nogen kan sige sig fri for ansvar for, at alle skal føle sig veltilpas på arbejdspladsen. Danmarks Kirketjenerforenings holdning er klar. Vi skal stadig have fokus på, at arbejdsgiveren har det helt overordnede ansvar for en god arbejdsplads. Vi skal have fokus på, at kontaktperson/daglig leder er mindre konfliktsky og forholder sig til sit ansvar, og vi skal have fokus på, at provsti, stifter og Kirkeministeriet tager deres rolle på sig og vil skære igennem, hvor og når det er nødvendigt.

Jeg skal som kollega hele tiden forsøge at blive bedre til altid at tale ordentligt i et klart og respektfuldt sprog til kolleger, arbejdsgiver, menighed og ikke mindst blive bedre til at sige fra, når jeg føler mig ramt ved at gå til min daglige leder, en kollega, som jeg er tryg ved, eller min tillidsrepræsentant. Sekretariatet og bestyrelsen står også altid til rådighed. Det hjælper altid at få en ’snak’ med en anden, som er udenfor konflikten.

Hvad gør vi nu?

Vi har i flere år haft arbejdsmiljøet i fokus i forhold til undersøgelsen fra 2012. I 2015 blev Folkekirkens Arbejdsmiljøråd etableret, hvor arbejdstagerside og arbejdsgiverside deltager på lige fod med hinanden.

Vi har meget at arbejde med, og i den kommende tid vil vi dykke mere ned i undersøgelsen og forsøge at få den belyst på en sober og retfærdig måde. Vi skal forsøge at få et overblik over, hvilke grupper der er ramt og i hvilken grad. Det arbejde kommer også til at inddrage de øvrige faglige organisationer i Folkekirken samt arbejdsgiversiden.

Jeg forventer, at alle med behov for det har læst undersøgelsen, og ser på den med respekt for de faktiske tal, og vil arbejde videre med de muligheder, der er. Både hos arbejdsgiver og arbejdstager er der stor og bred enighed om, at der skal arbejdes målrettet og konstruktivt med tallene.

Der er dog ingen tvivl om, at vi til stadighed vil opfordre alle, som er blevet krænket på den ene eller anden måde til at kontakte en person, som vedkommende har tillid til i Danmarks Kirketjenerforening. Og som medlem har du altid den mulighed.

Om arbejdsmiljøundersøgelsen

I efteråret 2023 blev der lavet en undersøgelse om det psykosociale arbejdsmiljø blandt ansatte i folkekirken.

Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra hele 7.570 ansatte i folkekirken og en lang række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Find hele rapporten her

Relaterede nyheder