16. mar. 2024

1. april får du næsten 6 procent mere i løn

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet med et godt og konstruktivt resultat. Nu venter godkendelserne i organisationerne og afstemningen blandt medlemmerne. Formanden gennemgår hovedpunkterne i aftalen.

OK24
Billede til nyheden 1. april får du næsten 6 procent mere i løn
Forhandlingerne om den nye overenskomst er slut, og nu skal medlemmerne stemme om den. Foto: Shutterstock

Jeg synes, vi har fået en god og konstruktiv aftale for begge parter – altså for arbejdstager og arbejdsgiver. Ingen får alle krav igennem, men vi er kommet igennem med mange af vores ønsker, og der er også givet et pænt lønløft på 5,89 procent, som bliver udbetalt allerede med lønnen for april måned.

Din løn i marts er udgangspunktet for de løntillæg i procenter, som fællesoverenskomsten giver mulighed for. Når lønnen reguleres igen om et år, er der også martslønnen for 2024, der er udgangspunktet for reguleringen.

Rådighedsbeløbet vil fra den 1. april 2025 stige med 3.014 kroner for overenskomstansatte og med 3.130 kroner for tjenestemænd.

Alt i aftalen er betinget af, at alle parter godkender – Finansministeriet, centralorganisationernes delegerede, og urafstemningen blandt medlemmer.

Alle tal i artiklen er cirkatal og i nutidskroner.

Mere til lavest lønnede og væk med fikspunktet

Med aftalen har vi fra 1. april 2025 fået løftet de lavest lønnede, så alle nyansatte skal ansættes på en løn på 296.000 kroner eller mere. Nuværende ansatte kirketjener, som ligger under dette beløb, løftes også til mindst det samme.

Fikspunktet bortfalder fra den 1. april 2025, og for kirketjenere mener jeg, det er en rigtig god aftale, fordi mange nyansatte bliver ansat på fikspunktet. Nu kan det være mere korrekt at sige, at den rigtige løn er 315.000 kroner eller mere. Dermed får vi i højere grad lettere ved at få løftet lønniveauet.

Erstatningsfridage

Reglerne for erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage bliver ændret fra 1. april 2024. Efter gældende regel kan vi aftale, at erstatningsfridagen skal holdes i samme uge som søgnehelligdagen. I den nye aftale står, at den kan placeres på en lørdag/søndag indenfor en periode på 8 uger efter søgnehelligdagen. Det kan give flere fridage i weekender.

Hvileperioder

Arbejdsmiljølovgivningens generelle regler kommer også til at omfatte os fra 1. april 2024 i forhold til hvileperioder. Det betyder, at aftalen for 11-timersreglen kun kan nedsættes 6 gange om året, bliver ændret til, at der skal ydes tilsvarende kompenserende hvileperiode på et andet tidspunkt, hvis det sker, at 11-timersreglen brydes.

Merarbejde

Merarbejdstimerne nedsættes fra 1. april 2024 til 15 timer i kvartalet fra nuværende 20 timer. Samtidig indføres afviklingen af merarbejdet som en årsnorm, og det betyder, at vi senest den 30. juni hvert år skal sørge for at få merarbejdet afviklet. Der må stadig ikke indregnes merarbejde i arbejdstidsplanlægningen, og merarbejdet må og skal afvikles løbende hen over året.

Faste fridage

Vi har i mange år haft vores egen regel om den faste fridag, at den ikke kunne flyttes eller rokkes ved. Rigtig mange kirketjenere har frivilligt været på arbejde juleaften og nytårsaften på deres faste fridag og ligeså i forbindelse med kurser.

Fra den 1. april 2024 kan den faste fridag undtagelsesvist flyttes med et varsel på 30 dage.

Det betyder også, at juleaften omfattes på lige fod med en søgnehelligdag og kan blive en arbejdsdag, hvor mange også i fremtiden vil tage glade på arbejde. Vores helt egen nuværende §12 a i organisationsaftalen bortfalder, og vi bliver omfattet af samme regel som alle vores øvrige kolleger i folkekirken.

For ansatte på deltid

Der indføres et frivilligt supplerende rådighedstillæg pr. 1. oktober 2024 for ansatte på deltid sådan, at de kan stå til rådighed i længere tid. Der kan tilkøbes henholdsvis 5, 10 og 15 timer.

Den ansatte, som frivilligt har indgået aftalen, får så et større rådighedsbeløb svarende til godt og vel 5.000 kroner årligt for 5 timers ekstra rådighedstid pr. uge og for 10 timers ekstra rådighedstid godt og vel 10.000 kroner.

Der er ikke ændret i opgaverne for anvendelsen af rådighedstiden. Den deltidsansatte kan ikke aftale sig til flere end maksimalt 30 timers rådighedstid pr. uge.

Alle ansættelser omfattes af organisationsaftalen

Vi er blevet enige om, at alle ansættelser helt ned til en time er omfattet af vores organisationsaftale gældende fra 1. oktober 2024.

Der indføres samtidig en vikarordning på timeløn for korte ansættelser, som også er omfattet. Jeg tror, det bliver godt i forhold til, at der formentlig vil opstå flere mindre ansættelser i nyoprettede stillinger på baggrund af en voldgiftssag om, at gartnermedarbejdere ikke kan udføre jobbet som kirketjener.

Husk, at alt dette ikke er godkendt endnu

Der skal naturligvis tages forbehold for det, jeg har skrevet. Den nye aftale skal godkendes i centralorganisationerne, i Finansministeriet, og af jer som arbejdstagere ikke mindst.

I vil modtage en opfordring om at stemme ja ved den urafstemning, der skal holdes ved en overenskomstforhandling.

Samtidig vil jeg takke Kirkeministeriet for en positiv og god forhandling, og det gælder også øvrige parter i forhandlingerne.

Relaterede nyheder