27. maj 2024

Tak for endnu et godt Årskursus!

174 kirketjenere var mødt op til Årskursus på Hotel Nyborg Strand i slutningen af maj. Her kunne de deltage i et væld af spændende aktiviteter.

Uddannelse
Billede til nyheden Tak for endnu et godt Årskursus!
I paneldebatten kom deltagerne omkring mange spændende emner.

Næstformand for Serviceforbundet Finn Johnsen startede dagen med en åbningstale om fagbevægelsens historie. Finn mente, at fællesskabet skal være det samlende element. At vi kun kan stå stærkt som fag ved at være rigt repræsenteret. Selvom nogle måske vil mene, at ordet fællesskaber er gammeldags, ligesom den danske model, så er fællesskaber stadig vejen frem.

Herefter orienterede formand for kirketjenerne Gert Rhinstrøm Schmidt om OK24, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der blev især stillet spørgsmål til de nye regler for merarbejde. Du kan i øvrigt læse mere om merarbejde i Kirketjeneren nr. 4 maj 2024.

Generalforsamling

Tirsdag eftermiddag var der generalforsamling, og det betød genvalg af formand Gert Rhinstrøm Schmidt, genvalg af bestyrelsesmedlem Annette Tøttrup. Nyvalg til bestyrelsen af Folmer Iversen og Helle Nygaard. Valg af tre suppleanter: Lise Gøttler, Inge-Marie Shannon og Marie Barfoed.

Jan Kvistgaard og Pernille Nordahn Sonne modtog ikke genvalg.

Stiftskredsmøder

Senere på dagen var der også stiftskredsmøder. Her blev der sat tidspunkter for efterårets stiftskredsmøder og valgt nye tillidsrepræsentanter. Der blev også talt om mulighed for at søge om lønforbedring, den nye overenskomst, arbejdstidsregler (især søgnehelligdage), erfaringsudvekslet med kolleger og diskuteret regler for rådighedstid og merarbejde.

Foredrag og workshops

Onsdag bød på foredrag med Alexander Schultz, der fortalte om bogen ’Fremtidens Kirketjenere’, som han er ved at skrive, og som udkommer i efteråret.

Herefter var der 5 spændende workshops. Sofie Larsen Kure fra Grøn Kirke fortalte om de små ting, som kan gøre en grøn forskel i kirkens hverdag. Blomsterdekoratør Dorthe Vembye viste teknikker til, hvordan man laver bæredygtige dekorationer, som blev anvendt på bordene til festaftenen.

Jakob Juul-Thorsen fra Sampension gav gode råd til pension og sundhedsordningen. Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og medlem af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Hans Hjerrild, leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fortalte om, hvilke tiltag der kommer ud fra arbejdsmiljøundersøgelsen, og hvilke muligheder der allerede er for at sikre et godt arbejdsmiljø i kirkerne.

Derudover var der også en uddannelsesworkshop med Annette Kappelgaard fra AMU-Fyn. Her kunne man høre om mulighederne for uddannelse og efteruddannelse. Annette fortalte også om mulighederne for at søge om betalt uddannelse via Kompetencefonden.

Faglig tid for tjenestemænd

Første gang i mange år var der arrangeret faglig tid til tjenestemændene. Her var der mulighed for at stille spørgsmål om de lidt komplicerede pensionsregler for tjenestemænd og generelt faglige spørgsmål. Benny Rosenqvist, faglig sekretær i Danmarks Kirketjenerforening og Sanne Fonnesbæk, kontorchef i Fyens Stift deltog. Pensionsspørgsmål fyldte mest, især spørgsmål om opsat pension.

Paneldebat om fremtidens folkekirke

Sidste punkt på dagen inden festaftenen var paneldebat om fremtidens folkekirke. Deltagerne i debatten var Helle Bonnesen, folketingsmedlem for Konservative og medlem af Kirkeudvalget, Kim Aas Christensen folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Kirkeudvalget, Pernille Vigsø Bagge formand for Præsteforeningen, Anders-Christian Lund Jacobsen, professor i teologi og dogmatik Arts, dr.theol. og Inge Kjær Andersen næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd. Forbundsformand i Serviceforbundet John Nielsen var ordstyrer.

Der var mange spændende emner, som paneldeltagerne diskuterede, for eksempel kirketjenerne som ressourcepersoner lokalt i samfundet, skal båndet mellem stat og kirken kappes, præsternes rolle som ansat kontra ledere, den mangelfulde tillidsrepræsentantsordning osv.

Gæsteoplevelsen i fremtidens folkekirke

Torsdag bød på foredrag med Birgitte Kragh Engholm, der er præst på Vesterbro og fremtidsforsker, og som har skrevet flere bøger om ’Fremtidens Folkekirke’. Hun talte om kirketjenere som kirkens frontpersonale, om vigtigheden af, at alle kirkens ansatte er et team, om gæsteoplevelsen i kirken, og hvor vigtige kirketjenere er for gæsteoplevelsen i folkekirken. I folkekirken har vi tradition for kun at være optaget af ydelsen; selve gudstjenesten, selve den kirkelige handling, selve koncerten, selve foredraget osv., men hvis vi kun er optaget af ydelsen i sig selv, så er vi kun optaget af, hvad vi leverer. I arbejdet med gæsteoplevelsen handler det om hele oplevelsen, altså også om, hvordan vi leverer. Gæsteoplevelsen handler om alt det, der er omkring ydelsen. Det handler om, hvordan vi er overfor vores gæster, mente Birgitte Kragh Engholm.

Se flere billeder fra Årskursus her 

Tak til alle, som deltog på Årskurset. Vi ses til Årskursus igen den 10. - 12. juni 2025.

Relaterede nyheder