Kirketjenernes historie

Fagforeningens historie går mere end 100 år tilbage, men det var først i 1953, at fagforeningen fik sit nuværende navn: Danmarks Kirketjenerforening.

I 1958 kom der en ny lønningslov med 2 lønningsklasser. Tidligere var kirkens ikke-gejstlige personale over en kam blevet benævnt kirkebetjente, men det faldt bort, og betegnelsen kirketjenere blev betegnelsen for ansatte, der udførte kirketjenerarbejde.

I kirken arbejder en række andre personalegrupper, som ikke er gejstlige, for eksempel kordegne, organister og kirkegårdsgravere.