Stiftskredsmøder

Fagligt fællesskab

Stiftskredsmøderne er et fagligt fællesskab, hvor du kan møde andre kirketjenere. På møderne drøftes forskellige fagrelaterede emner og du får mulighed for god faglig sparring med kolleger. Det er også på stiftskredsmøderne, at der vælges tillidsrepræsentanter blandt foreningens medlemmer.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål om stiftskredsmøderne. Find din tillidsrepræsentant her

 

Her kan du læse, hvor der afholdes stiftskredsmøder

Aarhus Stift: Stiftskredsmøde bliver afholdt den 22. april kl. 13.00  i Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, Skanderborg. Se programmet her