Stillingsannoncer

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links.

Stillingsannoncer

Prisen for en annonce er 4000 kroner.

Prisen for gennemlæsning af en annonce uden opslag på hjemmesiden, Facebook eller i medlemsbladet er 2000 kroner.

Prisen er ens uanset annoncen kommer i bladet, på hjemmesiden eller begge. Stillingsannoncen kan også publiceres på foreningens Facebook side efter ønske.

Bemærk stillingsannoncer optages kun hvis Kirkeministeriets cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken er opfyldt - cirkulæret kan læses her
Menighedsrådet kan få hjælp og vejledning til stillingsannoncer i stifterne og på FIN, hvor der ligger skabeloner. 

Medlemsbladet udkommer ikke januar, juni, august og oktober og deadline er den 25. måneden før.

Send annonce til blad@kirketjener.dk med angivelse af mailadresse til faktura.

Jersie-Kirke Skensved Pastorat søger kirketjener