Hvis du kommer til skade

Menighedsrådet skal sørge for, at de fysiske rammer for dit arbejde er i orden, så du ikke kommer til skade.

Det er også menighedsrådets ansvar, at du får oplæring og instruktion i dit arbejde, og at du får tilbudt MUS, og at din APV bliver udarbejdet.

Men der sker desværre ulykker og skader.

Arbejdsskadesager er ofte komplekse sager, som strækker sig over flere år. Du får den bedst mulige hjælp og rådgivning af en erfaren socialrådgiver, som er med dig hele vejen.

Husk, at din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken, og din læge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom.

Hvis det ikke sker, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og fagforeningen.

Du kan også selv anmelde skaden, men vi anbefaler, at du får rådgivning hos vores eksperter først.

Her er 7 gode råd, hvis du får en arbejdsskade

Her er fagforeningens anbefaling til dig, hvis du får en arbejdsskade, eller er kommet ud for en arbejdsulykke:

  1. Kontakt din læge så hurtigt som muligt. Lægens dokumentation er vigtig i det videre forløb. Det er ofte nødvendigt med flere lægebesøg til dokumentation af, hvordan skaden udvikler sig.
  2. Kontakt din tillids- og eller arbejdsmiljørepræsentant med det samme, dels for at få hjælp til at sikre, at arbejdsskaden bliver anmeldt, dels for at sørge for, at der bliver rettet op på sikkerheden på arbejdspladsen, hvis der er behov for det. Hvis du ikke har en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så kontakt din fagforening i stedet.
  3. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskaden til Arbejdstilsynet og din arbejdsgivers forsikringsselskab. Og hvis det er en ulykke, skal det ske inden 9 dage. Lad dig ikke overtale af arbejdsgiveren til at undlade at anmelde. Først, når du har fået en skriftlig bekræftelse fra arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget. Det er derfor ikke godt nok, at din arbejdsgiver mundtligt har sagt til dig, at arbejdsskaden er anmeldt.
  4. Lad din fagforening tjekke anmeldelsen. Hvis din arbejdsskadeanmeldelse ikke er udfyldt korrekt, kan det betyde, at du mister retten til godtgørelse og erstatning.
  5. Overhold alle aftaler, besvarelser, undersøgelser, prøvninger og vurderinger. Det kan være belastende og hårdt, men jo mere du samarbejder, jo større chance har du for at vinde en arbejdsskadesag.
  6. Brug din fagforening, som kan vurdere, om din arbejdsskade er af sådan en art, at der er gode chancer for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og dermed også eventuelt være berettiget til godtgørelse eller erstatning. Jo tidligere, din fagforening kommer ind i sagen, jo bedre er det.
  7. Hav tålmodighed og lad dig ikke slå ud. Desværre er det sådan, at behandlingen af stort set alle arbejdsskadesager tager år.  
Se mere

Der er forskel på erstatning for mén og tab af erhvervsevne

En anerkendelse af arbejdsskaden er helt grundlæggende. Derudover er det væsentligt at afgøre, om arbejdsskaden skal udløse en godtgørelse for mén, eller en erstatning for tab af erhvervsevne, eller begge dele.

Godtgørelse for mén
Méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning.

Méngraden tager ikke hensyn til, om du kan arbejde eller har mistet dit job. Det handler kun om dit helbredsmæssige tab og dine daglige begrænsninger. Hvis du for eksempel kommer ud for en ulykke og mister en arm, så vil det være et varigt mén. Og du vil derfor have en eller anden grad af mén (handicap). AES beregner méngraden ud fra en tabel. AES står for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erstatning for tab af erhvervsevne
Når det vurderes, at du efter afklaring, arbejdsprøvning og eventuelt andet ikke kan tjene det samme som før arbejdsskaden, skal det endelig tab af din erhvervsevne vurderes for at kunne beregne din erstatning.

Inden da kan der være tale om en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.