30. apr. 2024

Se reguleringsprocenten pr. 1. april 2024

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meldt ud, at reguleringsprocenten pr. 1. april 2024 udgør 22,8067.

Billede til nyheden Se reguleringsprocenten pr. 1. april 2024
Reguleringsprocenten reguleres typisk i april og i oktober. Foto: Shutterstock

De centralt aftalte lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen i staten udmeldes som en samlet reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten vil blive opdateret i lønsystemet i maj måned.

Der vil tidligst i lønudbetalingen ultimo maj måned ske efterregulering tilbage fra den 1. april 2024.

Se reguleringsprocent i staten

Reguleringsprocenten bliver regnet ud fra, hvordan lønningerne udvikler sig på det offentlige arbejdsmarked. 

Man bruger løndata fra Danmarks Statistiks Lønindeks, både for staten og for kommunerne og regionerne. 

For at finde ud af reguleringsprocenten tager man et simpelt gennemsnit af lønstigningerne for fjerde kvartal i de nævnte lønindekser.

Relaterede nyheder